Sevices

Services

 • Administratieve verwerking
 • Loon verwerking
 • Jaarrekeningen
 • Aangiften
 • Advisering
 • Fiscaal & Juridisch advies voor ondernemers en particulieren
 • Fiscale gevolgen van fusies, overname, samenwerking of verkoop
 • (Internationale) tax planning
 • Financiële -en vermogensplanning
 • Fiscale procedures
 • Gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslag
 • Voor ondernemers en particulieren
 • Juridisch advies, begeleiding bij diverse gerechtelijke procedures
 • Uw steun bij onder andere reorganisaties, bedrijfsovername, (wijziging van) arbeidsvoorwaarden, sociale plannen, individueel en collectief ontslag en andere vertrekregelingen
 • Voor startende en bestaande bedrijven
 • Bedrijfs -en salarisadministratie
 • Bedrijfsadvies op strategisch en operationeel gebied
 • Toekomstplanning
 • Marketing en communicatie
Ons netwerk van professionals biedt u de juiste mogelijkheden uw bedrijf succesvol te kunnen voortzetten.
 • Voorbereiding en (risico)inventarisatie van de nalatenschap en afwikkeling van de nalatenschap en aangiften erfbelasting
 • Vermogensoverdracht tijdens leven
 • Testamentadvies en advies m.b.t. huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontracten
 • Echtscheiding
 • Bedrijfsopvolging
Vanuit uw persoonlijke wensen naar de meest optimale combinatie tussen de juridische, fiscale en financiële aspecten.
 • Hypotheken
 • Financieringsadvies
 • Financieringsadvies en hypotheken of pensioen advies op maat. Onze collega’s helpen u er graag bij.
  • Pensioen Advies
  Ons netwerk van professionals biedt u de juiste mogelijkheden uw pensioen goed te kunnen organiseren.
  • Fotografie
  • Grafische vormgeving
  • Logo, huisstijl -en website ontwerp

  Ons netwerk van professionals biedt u de juiste mogelijkheden om uw bedrijf goed in de markt te kunnen opzetten.

  Bel of mail, wanneer u een vraag heeft met betrekking tot bovenstaande disciplines:
  nico.hulsbos@qualityfintax.com